Tu­kea ta­lou­den hal­lin­taan Ta­lous­T­semp­pari, Neuvokas

Kai­paatko tu­kea ta­lou­den hallintaan?

 

Neu­vok­kaan va­paa­eh­toi­set Ta­lous­T­semp­pa­rit aut­ta­vat ja tu­ke­vat ta­lou­den suun­nit­te­lussa ja ja raha-asioi­den selvittelyssä.

Ta­lous­T­semp­pari voi aut­taa eri­laiste nlo­mak­kei­den täy­tössä sekä läh­teä tar­vit­taessa mu­kaan asioi­maan vi­ras­toissa ym. paikoissa.

Ta­lous­T­semp­pa­rit te­ke­vät työ­tään va­paa­eh­toi­sina ja hei­dät on kou­lu­tettu teh­tä­vään Ro­va­nie­men neu­vok­kaan ja Ta­kuu-Sää­tiön toimesta.

Ta­lous­T­semp­pa­rei­den toi­minta on luot­ta­muk­sel­lista ja heillä on vaitiolovelvollisuus.
Voit pyy­tää mak­su­tonta ta­paa­mista Ro­va­nie­men Neu­vok­kaasta p. 016 356 0337 tai 040 860 4645

 

https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki:
Tarvitsen tukea talous- ja velka-asioissa