Toi­meen­tu­lo­tuki, Kela

Pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­kea voi saada hen­kilö tai perhe, jonka tu­lot ja va­rat ei­vät riitä vält­tä­mät­tö­miin jo­ka­päi­väi­siin menoihin.

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-pikaopas

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Arki: