Mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen vas­taan­otto, Lapha

Mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen vas­taa­no­tolla tar­joamme apua mie­len­ter­vey­son­gel­missa ja elä­män kriiseissä.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen mie­len­ter­veys­pal­ve­lut on tar­koi­tettu kai­kille, jotka tar­vit­se­vat kes­kus­te­lua­pua tai sel­vit­te­lyä mie­len on­gel­missa. Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tolle et tar­vitse lähetettä.

Psy­kiat­rin ja lää­kä­rin vas­taa­no­tolle pää­see sai­raan­hoi­ta­jien kautta.

Mie­len­ter­veys­työ­hön kuu­lu­vat mm:
* ti­lan­teen ar­viointi ja selvittely
* keskusteluapua
* lääkehoitoa
* neuvontaa

Mie­len­ter­veys­työn pal­ve­lui­hin ei tar­vitse olla lähetettä.
Lin­kin kautta näet paik­ka­kun­tasi pal­ve­lui­den yh­teys­tie­dot, säh­köi­set pal­ve­lut ja muut pal­ve­luun liit­ty­vät tiedot.

 

https://lapha.fi/mielenterveyspalvelujen-vastaanotto

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa työssä selviytymiseen
Opinnot:
Minulla on haasteita mielenterveydessä, neuropsykologinen tai jokin psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa opintoihin
Terveys:
Minulla on terveydellisiä oireita, jotka vaikuttavat työllistymiseen, työhön tai opintoihin, joita ei ole tutkittu ➕ Minulla on todettu psyykkinen sairaus ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen
Arki: