Ohjaamo, Rovaniemen kaupunki

Oh­jaamo on alle 30-vuo­tiai­den ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­velu, josta saat oh­jausta ja neu­von­taa kou­lu­tuk­seen, työl­li­syy­teen, va­paa-ai­kaan, asu­mi­seen ja mo­niin mui­hin ar­jen asioi­hin liittyen.
Kaup­pa­kes­kus Rin­teen­kulma, krs 2. Kos­ki­katu 25, 96200 Rovaniemi
0407729236
ohjaamo@rovaniemi.fi
Au­kio­loa­jat
Voit tulla asioi­maan Oh­jaa­moon il­man ajan­va­rausta ar­ki­sin ma-to klo 10–16 ja pe klo 10–15.
Voit va­rata ajan Oh­jaa­moon asioin­ti­ka­na­vien kautta ot­ta­malla yh­teyttä pu­he­li­mitse, säh­kö­pos­tilla ohjaamo@rovaniemi.fi tai Oh­jaa­mon yhteydenottolomakkeella.
https://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-rovaniemi

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias
Työ:
Tarvitsen tukea sopivan ammatin tai työtehtävän löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa töihin ja tarvitsen tukea työllistymisessä työkykyni vuoksi ➕ Olen perustamassa yrityksen tai olen yrittäjä, ja minulla on vaikeuksia työn teossa
Opinnot:
Tarvitsen tukea sopivan koulutus- ja ammattialan löytämiseen sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi ➕ Olen suuntaamassa opintoihin ja työkyvyssäni on rajoitteita sairauden tai vamman vuoksi ➕ Opintoni eivät suju, ovat vaarassa keskeytyä tai keskeytyneet sairauden tai vamman vuoksi
Terveys:
Arki: