Kun­tou­tus­po­likli­nikka, Lapha

Kun­tou­tus­po­likli­ni­kalla laa­di­taan kun­tou­tus­suun­ni­tel­mia muun muassa vai­kea­vam­mai­sille ih­mi­sille, joilla on asiak­kuuk­sia mo­nella ta­holla sekä am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen tar­peessa ole­ville ihmisille.

Po­likli­nikka vas­taa eri­kois­sai­raan­hoi­to­ta­soi­sesta apu­vä­li­ne­pal­ve­lusta: lii­kun­nal­li­sia ja kom­mu­ni­koin­tia­pu­vä­li­neitä. Kun­tou­tus­po­likli­nikka on ak­tii­vi­sesti mu­kana am­pu­taa­tio­po­ti­lai­den hoi­to­ket­jussa, apu­vä­li­ne­hoi­to­ket­jussa ja am­ma­til­li­sen kun­tou­tuk­sen hoitoketjussa.

Kun­tou­tuts­po­likli­ni­kalle oh­jau­du­taan lä­het­teellä oman ter­vey­den­huol­lon kautta

 

 

https://lapha.fi/kuntoutuspoliklinikka

Palvelu sopii valintoihin:

Ikä:
Olen alle 30-vuotias ➕ Olen 30-vuotias tai sen yli
Työ:
Opinnot:
Terveys:
Minulla on todettu sairaus ja tarvitsen tukea työ- tai opiskelukyvyn selvittämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykiatrisia häiriöitä esim. ADHD ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa pärjäämiseen ➕ Minulla on todettu neuropsykologinen sairaus tai vamma ja tarvitsen kuntoutusta tai tukea sairauden kanssa
Arki: